מבר 120 תעודת זיהוי של הנפטר

4062100565 

ספר נפטרים - A3 תל השומר.jpg

ספר נפטרים - A3 תל השומר