מגרסת נייר מחלקתית פתיתים HSM SECURIO B3

מגרסת נייר מחלקתית פתיתים

HSM SECURIO B35

מגרסת נייר משרדית פתיתים HSM SECURIO B24

מגרסת נייר משרדית פתיתים

 HSM SECURIO B24

מגרסת נייר משרדית פתיתים HSM SECURIO B22

מגרסת נייר משרדית פתיתים

HSM SECURIO B22

מגרסת נייר משרדית פתיתים REXEL REM 820C.

מגרסת נייר משרדית פתיתים

REXEL REM 820C

מגרסת נייר משרדית רצועות HSM SECURIO B22

מגרסת נייר משרדית רצועות 

HSM SECURIO B22

מגרסת נייר מחלקתית פתיתים HSM SECURIO B3

מגרסת נייר מחלקתית רצועות

HSM SECURIO B35

טל 054-4224993 | פקס 08-9208138

מייל avidfus@014.net.ilיהודה המכבי 7 א' בית חשמונאי 99789

  • Facebook